Login:
Heslo:
Hledej v článcích
Vaše volby
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
  30.07.2016   
27.07.2016 - 12:59 (67 přečtení)
Martin
Tak se nám konečně sešly všechny výsledky a protokoly z předcházejících kol... Dostupné v příloze článku...
Sekce:  Novinky
update: Martin, 27.07.2016 - 13:09   
30.06.2016 - 06:32 (118 přečtení)
Martin
Výkonný výbor MSL ve složení Radomír Viej - předseda, Jan Gábor - člen výboru, Martin Rajski - člen výboru, oznamují, že dnes t.j. 29.6.2016 podávají rezignaci na své funkce ve spolku Moravskoslezská liga v požárním útoku, mužů, žen a mužů nad 35 let. Své ukončení ve funkcích učiní nejpozději do posledního kola MSL 2016 . Pokud do této doby nebude zvoleno nové vedení spolku MSL - bude tento spolek odhlášen. Za MSL - Radomír Viej, Jan Gábor, Martin Rajski. Od datumu rezignace bude o vedení spolku odkázáno na hlavní vedení, což je valná hromada členů spolku.
Sekce:  Novinky
  
29.06.2016 - 21:55 (77 přečtení)
Martin
Navazuji na předchozí příspěvek: Musíme uznat chybu, a omluvit se za mystifikaci, kterou došlo špatným vyhodnocením. Jelikož je zde ve stanovách článek: Pravidla MSL - hlasování je platné, pokud změnu pravidel schválí valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů. Což v tomto případě je polovina 20,5 - zůstávají v platnosti výsledky ze Svinova v platnosti a jsou započítávány do Moravskoslezské ligy v PÚ- Za tuto mystifikaci se ještě jednou velice omlouváme.
Sekce:  Novinky
  
29.06.2016 - 21:04 (106 přečtení)
Martin
Hlasování o anulaci kola se zúčastnilo celkem 41 ze 43 družstev (členů) spolku Moravskoslezská liga v PÚ. Z toho se 2 zdrželi hlasování, 19 hlasovalo pro NE-anulování kola a 20 hlasovalo pro anulování kola.
Hlasováním členů valné hromady bylo tedy rozhodnuto, že výsledky soutěže ve Svinově, konané 25.6.2016 nebudou započítány do seriálu kol Moravskoslezské ligy v PÚ pro rok 2016.
Za výkonný výbor podáme vyjádření do tohoto pátku 1.7.2016.
Informace k časomíře:
V pondělí proběhla kontrola ligových terčů, mechanizmy bez závad, světla spínají u obou terčů v poloze překročení nevratné polohy válců. Proběhlo dotažení kontaktů v konektoru od čidla. Při testu přívodních kabelů vše o.k. Doporučená ještě kontrola hlavního kabelu. Kontrolu prováděl Jan Gábor.
Sekce:  Novinky
  
28.06.2016 - 12:41 (161 přečtení)
Martin
Jako reakci, jak na množící se otázky k protestu na 3.kole MSL ve Svinově, tak i na email, který dneska odeslal Michal Bílek na zástupce MSL, si dovoluji přidat emailovou komunikaci do přílohy článku.

Vyjádření k emailu PDF

Sekce:  Novinky
  
28.06.2016 - 06:51 (214 přečtení)
Martin
V příloze článku naleznete dokumenty ze soutěže ve Svinově (výsledky, protokol časomíry a protest) + oficiální email s hlasováním o anolování kola, který byl rozeslán na zástupce ligových družstev.

Dokumenty -SVINOV
email.pdf

Sekce:  Novinky
  
25.06.2016 - 21:41 (145 přečtení)
Martin
Dnes na 3. kole MSL ve Svinově se viditelně projevovaly "problémy s časomírou" a to tak, že časy sestřiků obou terčů zobrazovaných na displeji časomíry se výrazně lišily jak od signalizace terčů, tak i viditelně od průběhu požárního útoku. Tento problém se velmi znatelně projevoval u několika družstev.
Z tohoto důvodu se svolali zástupci zúčastněných ligových družstev a to v počtu 30 zástupců, kteří měli rozhodnout o tom jak dále s tímto problémem postupovat.
a) Anulovat kolo MSL ve Svinově z důvodu poruchy na časomíře, s tím, že se časomíra předá k opravě fa Knězek
b) Kolo MSL ve Svinově se anulovat nebude, časomíra je důvěryhodná a tudíž není nutno ji předávat fa Knězek k opravě.
Ze 30 zúčastněných hlasovalo 13 zástupců pro variantu a) a 17 zástupců pro variantu b).
Bylo tedy rozhodnuto, že časomíra je v pořádku soutěž ve Svinově bude dokončena jako ligové kolo.
Na výsledky a ovlivnění kola MSL byl podán oficiálně protest, který se zde později objeví v plném znění a budeme se jim zabývat.
Sekce:  Novinky
  
23.06.2016 - 10:00 (176 přečtení)
honya
Výsledky + protokol časomíry - předání.
protokol_II.pdf
update: Martin, 24.06.2016 - 11:02   
21.06.2016 - 06:19 (86 přečtení)
Martin
Vzhledem k počtu nahlášených družstev na 3.kolo MSL ve Svinově bude doba přípravy zkrácena na 4min. Přizpůsobte tedy svůj dojezt na naší soutěž, ať nevznikají problémy. Děkujeme
Sekce:  Novinky
  
15.06.2016 - 19:51 (83 přečtení)
Martin
Bodové hodnocení MSL 2016 bylo srovnáno v ženské a veteránské kategorii s loňským ročníkem a to z důvodu přehledů a statistik. Na stránkách bylo také opraveno tipování, takže můžete vesele tipovat na sobotní kolo v Oprechticích.
Sekce:  Novinky
  

Připoj se k nám na

Co o víkendu?
05.08.
Dolní Lhota - areál SDH Mokrinka
05.08.
Bílovec, Výškovice
Počet pozvánek: 2
Kalendář soutěľí
21.05.
Malenovice
18.06.
Oprechtice
25.06.
Svinov
02.07.
Metylovice
05.07.
Kozmice
09.07.
Košatka
10.07.
Podvysoká
16.07.
Tošovice
30.07.
Vrbice
31.07.
Prchalov
06.08.
Petřvaldík
07.08.
Větřkovice
13.08.
Stará Ves n.O.
20.08.
Mošnov
03.09.
Bartovice
Počet kol ligy: 15
Sponzor MSL
www.knezek.cz